Shcherbyna, O., Bedzaj, A., & Mykhalichko, B. (2020). ПЕСТИЦИДИ НА ОСНОВІ ФОСФОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ХРОМАТОГРАФІЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ КАРБОФОСУ І ХЛОРОФОСУ В ТОНКОМУ ШАРІ СОРБЕНТУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 2, 189-193. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/1930