Labach, M. (2020). КОНЦЕПЦІЯ РАДИКАЛЬНОГО ГУМАНІЗМУ ЕРІХА ФРОМА І ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 3, 155-160. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/1946