Labach, M. (2018). РОЛЬ ОСОБИСТІСНОЇ ЦЕНТРАЦІЇ ПЕДАГОГА ВИЩОЇ ШКОЛИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, (17), 145-150. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.17.2018.20