Хлєвной, О. (2020). Відомості про авторів. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 22, 85-87. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2017