Labach, M. (2021). АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ «ОСОБИСТОЇ ЕТИКИ» ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 6(2), 62-65. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2207