Хлєвной, О. (2021). Зміст. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 23, 3-4. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2244