Сорочич, М. (2022). ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 25, 79-80. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2325