Shuryhin, V., & Karabyn, V. (2022). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЇ ВУГЛЕВОДНІВ У АЛЮВІАЛЬНИХ ВІДКЛАДАХ РІКИ СТРИЙ ВНАСЛІДОК ОДНОРАЗОВОГО СКИДУ НАФТИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 26, 20-28. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.26.2022.03