ЛДУБЖД, В. (2023). Титульна сторінка. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 27. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2546