Popovych, V., & Pinder, V. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГІРНИЧОТЕХНІЧНОГО ЕТАПУ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ТЕРИКОНІВ У МЕЖАХ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 14, 93-101. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/321