Tatsii, R., & TrusevychО. (2018). ПРЯМИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЕРШОЇ ЗАГАЛЬНОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В ПРЯМОКУТНИКУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 13, 149-154. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/363