HnatyshynІ. (2018). ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТУДЕНТІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ ДЕРЖАВИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 11, 18-23. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/398