KusiiМ. (2018). РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 11, 35-40. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/401