BondarenkoІ., SolonaО., Rudyk, Y., & Solonyi, S. (2018). ЕНЕРГОРЕКУПЕРАЦІЯ ТА ІСКРОБЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОЛАМП. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 11, 116-125. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/418