Sheliukh, Y. (2018). ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ВИДІВ ПИЛУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 11, 131-136. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/420