BochkovskyiА. (2018). ОНТОЛОГІЧНІ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕК. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 11, 137-143. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/421