Хлєвной, О. (2018). ЗМІСТ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 12, 3-5. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/449