Хлєвной, О. (2018). Титульна сторінка. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 12, 1-2. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/451