Chmiel, P., & Martyn, E. (2018). МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 9, 123-129. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/550