Bazyliak, N. (2018). ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА АНГЛИЙСКОЇ МОВИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 9, 229-233. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/570