Хлєвной, О. (2018). ЗМІСТ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 9, 3-6. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/571