Tatsiy, R., & PazenО. (2017). МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В КОЛОНІ ПРЯМОКУТНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ЗА УМОВ СТАНДАРТНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПОЖЕЖІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 16, 27-33. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/58