Stashevskyi, Z., & Grytsyuk, Y. (2018). УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЕКТОМ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦІЙ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 8, 87-95. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/603