Lepskiy, V. (2017). СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 16, 53-59. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/62