Popovych, V., Buchkovskyi, A., & Popovych, N. (2018). ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ В УМОВАХ МІСТА. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 8, 166-171. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/629