Radomska, M. (2018). ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ТА ЖИТЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 8, 172-178. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/631