Sukach, Y., BabadzhanovaО., & Sukach, R. (2017). ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 16, 106-111. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/69