Hashchuk, P., & Vojtkiv, S. (2018). СПОСОБИ СТВОРЕННЯ УНІФІКОВАНИХ АВТОБУСІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 9, 41-52. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/694