Peleshko, D., Droniuk, I., Klyuvak, A., & Peleshko, M. (2018). ІМОВІРНІСНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАХИСНИХ ГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СПОТВОРЕНИХ ЗМАЗАМИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 7, 48-54. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/717