SidorchukО., & Bondarenko, V. (2018). СИСТЕМНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРОЮ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМ РЕІНЖИНІРИНГУ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 6(1), 101-106. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/862