Radomska, M. 2018. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ТА ЖИТЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 8 (Жовтень), 172-78. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/631.