Koval, M. (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДСНС УКРАЇНИ, Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 19, pp 139-145. doi: https://doi.org/10.32447/20784643.19.2019.17.