Czupryński, A. (2023) POSTRZEGANIE METODY NAUKOWEJ W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE, Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 27, pp 109-118. doi: https://doi.org/10.32447/20784643.27.2023.12.