Shunevych, B. (2018) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ ТЕОРІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 12, pp 275-282. Available at: https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/448 (Accessed: 15Серпень2022).