Radomska, M. (2018) ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ТА ЖИТЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ, Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 8, pp 172-178. Available at: https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/631 (Accessed: 16Серпень2022).