[1]
SemerakМ. і D. Kharyshyn, ВПЛИВ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛУ І БЕТОНУ НА ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН ТРУБОБЕТОННИХ КОЛОН ЗА УМОВ НАГРІВУ, Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, vol 15, pp 165-172, Бер 2018.