[1]
V. Shuryhin і V. Karabyn, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЇ ВУГЛЕВОДНІВ У АЛЮВІАЛЬНИХ ВІДКЛАДАХ РІКИ СТРИЙ ВНАСЛІДОК ОДНОРАЗОВОГО СКИДУ НАФТИ, Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, vol 26, pp 20-28, Груд 2022.