[1]
A. Bedzay, ScherbinaО., ScherbinaІ., і B. Mykhalitchko, ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ СПОЛУК МАНГАНУ НА ПРОМИСЛОВИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ, Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, vol 10, pp 179-183, Жов 2018.