[1]
O. Shtcherbyna, B. Mykhalitchko, A. Bedzay, і I. Shtcherbyna, УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ РОЗЧИНІВ АЗАТІОПРИНУ ТА ФТОРАЦИЗИНУ, Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, vol 5, no 1, pp 176-181, Груд 2018.