Labach, M. АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ В СУЧАСНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Vol 2, Dec. 2020, pp 34-40, https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/1905.