Czupryński, A. POSTRZEGANIE METODY NAUKOWEJ W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Vol 27, June 2023, pp 109-18, doi:https://doi.org/10.32447/20784643.27.2023.12.