Popovych, V. БІОІНДИКАЦІЯ ТЕХНОГЕННИХ ЕДАФОТОПІВ ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО СМІТТЄЗВАЛИЩА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТУ НА КРЕС-САЛАТ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Vol 13, Sept. 2018, pp 107-15, https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/353.