Shunevych, B. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ ТЕОРІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Vol 12, Sept. 2018, pp 275-82, https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/448.