Bedzay, A., ScherbinaО., ScherbinaІ., і B. Mykhalitchko. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ СПОЛУК МАНГАНУ НА ПРОМИСЛОВИХ І БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Vol 10, Oct. 2018, pp 179-83, https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/467.