Radomska, M. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ТА ЖИТЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Vol 8, Oct. 2018, pp 172-8, https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/631.