Labach, M. ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І ЇХ РОЛЬ В ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 1 (Листопад 17, 2020): 14-19. Accessed Лютий 22, 2024. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/1873.