Czupryński, Andrzej. POSTRZEGANIE METODY NAUKOWEJ W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 27 (Червень 23, 2023): 109-118. Accessed Березень 3, 2024. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2539.