1.
Labach M. ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І ЇХ РОЛЬ В ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності [інтернет]. 17Лис2020 [cited 3Бер2024];1:14-9. Available from: https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/1873