(1)
Антонюк, Г. Роль трансферних процесів у становленні української освітньої моделі в період раннього модерну. Педагогіка і психологія професійної освіти 2019, 188-198.