[1]
Г. Антонюк, Роль трансферних процесів у становленні української освітньої моделі в період раннього модерну, Педагогіка і психологія професійної освіти, no 1, pp 188-198, Сер 2019.